VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MINERAL- OCH SMYCKEMÄSSA

7–-8 oktober 2023

Mineral and Gem Show

78 October 2023

Anmälan 2023
Application form 2023

Klicka här för information om mässan och för att se villkoren.
Klikkaa tästä lisätietoja näyttelystä ja nähdäksesi edellytykset.
Click here to see the General Terms of Participation.
Hier klicken um die allgemeinen Teilnahmebedingungen zu sehen.

* = obligatorisk uppgift
* = merkityt tiedot ovat pakollisia
* = compulsory data
* = Pflichtfelder

* Förnamn +Efternamn / Etunimi +Sukunimi / First name +Last name / Vor- und Familienname

Firmanamn / Yrityksen nimi / Company name / Firma

Person- eller organisationsnummer (obligatorisk uppgift för personer bosatta i Sverige)

* Adress / Osoite / Address / Anschrift

* Postnummer / Postinumero / Postal code / PLZ
  * Ort / Postitoimipaikka / City or Town / Ort

Land / Maa / Country / Staat (Jos muu kuin Ruotsi / If other than Sweden / Wenn anderer als Schweden)

Telefonnummer / Puhelinnumero / Telephone / Telefon inkl. Vorwahl

* e-postadress / Sähköpostiosoite / E-mail / E-mail
Fyll i noggrant / Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti / Please fill out your e-mail address carefully / Bitte sorgfältig ausfüllen

Får användas i mässkatalog / Voidaan käyttää messuluettelossa / OK for print in show guide / Darf im Börsenkatalog angegeben werden.
Endast för att bekräfta anmälan / Käyttää vain ilmoittautumisen palautteeksi / Only for confirmation of the application / Nur für Anmeldungsbestätigung.

Beställning / Varaukset / Required No of Tables / Tischwünsche
Pris 800 SEK per bord / Hinta 800 SEK pöydälta / Table fee is 800 SEK / Gebühr 800 SEK pro Tisch
Bordstorlek ca 183x75 cm

* Jag beställer (antal bord) / Minä tilaamme (montako pöytää) / I order (No of tables) / Ich bestelle (Anzahl Tische)

varav ett är ett så kallat mineralbord (för medlemmar)

* Utställda varor (Kataloguppgift, skriv XX om sortimentet är lika tidigare år) / Tavarat / Assortment for sale (info in show guide, write XX if the assortment is like earlier year) / Folgende Produkte werden ausgestellt:

Särskilda önskemål / muita toivomuksia / Special wishes / Ich (wir) wünche(n) auch:

Eventuell webbsidesadress till mässkatalogen / Mahdollinen kotisivu messukatalogoa varten / Web adress to be published in the show catalogue / ggf Web-Adresse in Börsenkatalog

Kommer till lördagskvällens mingel (antalet personer) / Kuinka moni osallistuu ”mingel”-iltaan / Participate at Saturday evening mingle (No of persons) / Teilnahme am Mingelabend (Anzal Personen)

Eluttag för Husvagn / Pistorasia asuntovaunulle / Electrical supply for campers / Elektrizität für Wohnwagen
Fredag-Lördag / Perjantai-Lauantai / Friday-Saturday / Freitag-Samstag (100 SEK)

Lördag-Söndag / Lauantai-Sunnuntai / Saturday-Sunday / Samstag-Sonntag (100 SEK)

Matbeställning / Food service
Ja tack till servicen. Jag vill kunna betälla mat från pizzeria La Pizza. / Yes please, I would like to order food from La Pizza.

Jag har läst och accepterar villkoren för anmälan.
Olen lukenut ja hyväksyn messuehdot.
I have read and accept the conditions to participate in the show.
Ich habe die Bedingungen gelesen und akzeptiere sie .
Jag accepterar / Hyväksyn / I accept / Ich akzeptiere
Accepterar inte / En hyväksy / I do not accept / Ich akzeptiere die Bedingungen nicht

Vill du börja om? / Haluatko aloittaa alusta? / Do you want to start over again / Wollen Sie wieder von vorn anfangen?

Vi skickar bekräftelse att VAGS tagit emot anmälan. När du fått bekräftelsen är det dags för betalning. We will send a confirmation that VAGS has received your application. After the confirmation you can pay the table fee.


Sidan uppdaterades 2023-06-15.


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2024 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)