VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM våren 2020

I samarbete med Folkuniversitets logga klicka på loggan för att komma till Folkuniversitetets hemsida.


2020-01-15
Medlemsmöte
Per Sanderford från VARF
Geologi i solsystemet

VARF = Västerås Astronomi och Rymd-forskarförening – därifrån kommer före-läsaren som berättar om grundläggande fakta hur planeter bildas:
Merkurius med sin avskalade yta och järnkärna, Venus som har den hetaste ytan i vårt planetsystem med ett regn av svavelsyra; och så har den fått en smäll och snurrar baklänges. Månens dramatiska födelse, dess sammansättning, och varför det är olämpligt att bygga baser på dess yta. Mars med vattenstråk i sluttningarna, och så alla månar och asteroider med geologiska drag som först våra satelliter avslöjade.

Bild på saturnus och dess månar

Från Sanderfords presentation: saturnus månar

2020-02-19
Medlemsmöte
Årsmöte
Förhandlingar enligt utskickad dagordning. Det kommer att ske ekonomisk redovisning liksom val till förtroendeposter. Eventuella motioner lämnas in i god tid!

2020-03-18 Programändring, inställt tills vidare
Medlemsmöte
Sture Andersson
North to Alaska
Föreläsaren kommer från Västerås. Han del-tog i en av paret Eriksson arrangerad geo-logiresa till Alaskas vildare delar.

Föredraget kommer att handla dels om det dramatiska landskapet, dels om guldvask-ning. Förhoppningsvis kan vi lära oss kon-sten att hitta denna ädla metall.

2020-04-15 Programändring, inställt tills vidare
Medlemsmöte
Peter Fels:
Jordbävningar
Det finns tre våldsamma händelser på vår jord, och alla tre vill vi helst slippa: vulkan-utbrott, asteroidträff och jordbävning.

Det var länge sedan några riktigt stora aster-oidträffar eller supervulkanutbrott inträffade, medan förhärjande jordbävningar är relativt vanliga, tom i vår omedelbara närtid. Före-draget kommer att behandla jordbävningars orsaker, klassificeringar och verkningar. Bli inte förvånade om både en och två påvar dyker upp!

2020-05-13
Medlemsmöte Läget avvaktas. Inställt eftersom läget fortfarande är kritiskt.
Allan Ekberg
Magnetism
Magnetitens magnetism har spelat en betydande roll genom århundraden för att leta och hitta järnmalm. Med gruvkompassen gick det att upptäcka magnetiska avvikelser som då indikerade att det kunde finnas malm på platsen. Även när halten av magnetit eller magnetkis är låg och ej bildar malm kan deras magnetism lämna värdefulla bidrag om berggrundens strukturer. Egentligen har alla mineral, magnetiska egenskaper, men effekten är ibland så svag att det praktiskt inte går att påvisa den med vanlig manet. Paramagnetism är svagt attraherande och diamagnetism är svagt repellerande. Det senare kommer att visas – hur material kan fås att sväva.

2020-augusti
Egna aktiviteter, "vulkaner"
I senaste Litofilen 2020-2 finns en artikel om 110 till 190 miljoner år gamla skånska vulkaner. Mera om vulkaner men betydligt yngre visas i ett UR-program t.o.m sista augusti. Se avsnitt 1 under https://urplay.se/program/206674-kongos-farligaste-vulkaner-i-vantan-pa-nya-utbrott och avsnit 2 under https://urplay.se/program/206697-kongos-farligaste-vulkaner-livet-djuren-och-naturen
Båda avsnitten tar 50 minuter.

2020-09-19
Exkursion till Gåsgruvan
Den ändrade utflykten i maj till östra Värmland ställdes in efter några återbud och att det då blev för lågt deltagarantal. Vi gör ett nytt försök och räknar med att det utomhus går att hålla "coronaavstånd". Urban Strand är guide. Anmälan till reseledare Andreas Borsos, tel. 0707 95 46 76 senast 16 sept. Samling kl 10 vid Gåsgruvan (väg 63/26 ca. 4 km NÖ om Filipstad). Varselväst (kan VAGS biså med), hjälm samt rejäla skodon (eller stövlar) rekommenderas. Gåsgruvefältets geologi och mineralogi presenterades i Litofilen 2009:2. Till de anmälda som så begär, sänds per e-mail en pdf-fil av Litofilen 2009:2 (dock med lågupplösta bilder). En mineralförteckning finns hos mindat.org, se https://www.mindat.org/loc-21979.html .

2020-10-3--4 Höstens mineralmässa i Västerås
Mässan är inställd . I gruppen som ordnar mässan är flertalet 70+ och tillhör alltså en riskgrupp för covid19. Dessutom gäller för närvarande att sammankomst får omfatta högst 50 personer.


Andra års program med kort referat:
Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.

Sidan Uppdaterad 2020-08-20


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2020 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)