VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM våren 2021

I samarbete med Folkuniversitets logga klicka på loggan för att komma till Folkuniversitetets hemsida.

Vinter 2021
Förslag på aktiviteter
.

Under koronaepedmin är sammankomster begränsade. Program för våren 2021 är ännu (4:e jan) inte fastställt.

Här är förslag på egna aktiviteter, några aviserades under hösten 2020.

1 När arterna dör ut. Dokumentär från USA 2019

2 Geologi på Pluto. svt play

3 Titta efter gruvhål eller geologiska formationer på Lantmäteriets presentation Terrängskuggning.
Den finns under Lantmäteriets "Kartsök och ortnamn". Eftersom det finns olika webbläsare kan det som beskrivs nedan behöva justeras för att få önskat resultat. Det blir att prova sig fram. Skriv in följande sökväg/webbadress i din webbläsare:
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/
Då kommer en kartbild upp.
Klicka på den halvfyllda runda symbolen till höger om rutan med texten "Topografisk" för att fälla ner en rullgardin.
Välj terängskuggning nederst.
Det går att flytta och zooma i kartbilden. Välj vilket av dem genom att klicka på förstoringsglasen (till vänster om gardinrutan ) för att växla mellan flytt och förstoring/förminskning.
Vad som då blir aktivt visas till höger om gardinrutan som en pil eller förstoringsglas.
Blir orienteringen i kartbilden svår, så gå tillfälligtvis tillbaka till den topografiska kartan (klicka i gardinrutan).

Förslag 1 Sydväst om Sala ligger Sala silvergruva med ett flertal gruvhål och varphögar. Men det som dominerar bilden där är Tistbrottets dolomitdagbrott .

Förslag 2 När Österdalälven kommer fram till området aldeles norr om Mora visar terrängskuggningen ett mönster av otaliga bågar -- spår efter meanderbildningar.

Förslag 3 Det finns ett utsiktstorn i norra delen av Asköviken. ca 10 km SSV om om Västerås. Man kan via vandringsled nå tornet från Askövikens Naturum eller parkeringsplatsen vid Paradiset. På vandringen dit går leden över några höjdryggar. De är De Geer-moräner bildade vid senaste istidens slut. De syns mycket tydligt i terrängskuggningskartan men mindre tydligt bland buskar och träd.

Övrigt. På https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ visas inte bara den topografiska kartan eller reliefkartan utan det går även att välja ortofoto. Vid centrala småbåtshamnen i Västerås rinner Svartån ut i Mälaren och ser där ut att göra skäl för sitt namn.

4 Till Geologins Dags julkalender

5 Kinas resa till månens baksid. svt play

6 Boktips, Där eldarna dånade. Ekomuseum Bergslagen
Visste du att Ekomuseum Bergslagen inte bara är olika besöksmål utan att det finns ett bokförlag också - här kommer några tips:

Barn- och ungdomsförfattaren Bisse Falk bor sedan 30 år tillbaka en dryg mil väster om Fagersta. Där, i hjärtat av Bergslagen, har hon skrivit flera böcker för Ekomuseum Bergslagen. Du kan läsa om dem på museets hemsida
https://ekomuseum.se/bocker/bokforlaget-ekomuseum-bergslagen/ Väl där hittar du ARKIVET ett stycke ner i högerspalten. Väljer Du att klicka på oktober 2020 får Du en presentation av en ny bok -- Där eldarna dånade.

Men arkivet rymmer mycket mer så klicka vidare.

7 Det är skillnad på boliden och Boliden. Det förstnämnda presenterad på websidan PopulärAstronomi

8 Utlovade hemsidor till Litofilen 2020-4

Här är adresserna till de viktigaste hemsidor jag använde mig av när jag skrev artiklarna "Vulkaner vi minns" respektive "Nyiragongo och Nyamuragira" . De flesta är på engelska. En del ger bra information på tyska. Rökstenen avnjuts bäst på svenska.  Tala gärna om för mig ifall ni hittar ännu bättre artiklar; jag gjorde ju inte någon djupdykning på nätet/Peter Fels peter.fels@gmail.com


Andra års program med kort referat:
Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.

Sidan Uppdaterad 2021-01-18


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2021 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)