VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM hösten 2008

2008 08 20
Månadsmöte
Sommarens fynd.
Peter Fels m fl

 

Hasse Tranefors och Tina Ohlsson har nyligen varit på Färöarna. De visade sina fynd.

apofyllitkristaller
Ljusgröna apofyllitkristaller från Färöarna. Foto: H. Tranefors

2008 08 23
Exkursion till Utö
Guide: Bertil Otter
Vi åker till Utö i Stockholms skärgård, en ö som är värd ett besök för sin skönhets skull! Järnmalm bröts där redan under medeltiden. Ett för Utö säreget mineral är holmquistit, men en mängd olika mineral kan hittas, som magnetit, kopparkis, blyglans m m. Bertil berättar mera när vi är på plats!

Mötesplats och tidpunkt: Årsta brygga 9:15. Båt till Utö ca 10:15
Sträcka från Västerås ToR: ca 300 km.

Exkursionen blev inställd av tekniska skäl.

2008 09 14 (söndag)
Geologins Dag
Exkursion till Stollberg. Arrangemang av Västerberslagens Geologiska Förening
Guide: Evald Persson

Vi firar Geologins Dag med att besöka gamla Stollbergs gruvområde tillsammans med Västbergslagens Geologiska Förening, där Evald Persson är ordförande. Gruvorna har varit i drift sedan medeltiden och lades ner 1982. Vi får ta del av områdets historia, se prov på vilka mineral man kan hitta och gå runt de gamla gruvhålen. I det 5 km långa gruvområdet finns många fler gruvhål och varphögar att titta på. Om tiden medger, kan vi besöka Dammbergsgruvorna med fina almandingranater eller Lustigkulla med det ovanliga manganmineralet pyroxmangit. I Schisshyttan hittar man vacker gedrit.

Mötesplats och tidpunkt: Ludvika Gammelgård 9:30 eller parkeringen på Stollberg 10:00.
Sträcka från Västerås ToR: ca 234 km.

Logo, Geologins Dag

Information om övriga arrangemang i Sverige kan hittas bland annat under internetadressen http://addon.webforum.com/geologinsdag/evenemang/ som börjar med en klickbar översiktskarta.


För allmän information om Geologins Dag: klicka på loggan till vänster.

 

Evald Persson Stollberg Ann-brith D och Evald P

1 Evald Persson
2 Stollberg. Tillmakning (brytningsmetod genom att elda på berg) har gett vakra valv.
3 Va, får jag inte fråga guiden om den här stenen.

2008 09 17
Månadsmöte
Prospekteringboomen i Sverige
Arne Sundberg, SGU
Arne Sundberg berättar om den livliga prospekteringsverksamheten i Sverige med tonvikt på aktuella projekt som sannolikt blir gruvor inom kort, inklusive en redovisning av aktiva gruvor och metaller/ industrimineral som utvinns där. Vi får även en kort rapport om årets mineraljakt.

 

2008 09 29 (måndag) kl 19:00
Föreläsning i stadsbiblioteket i Västerås. I samarbete med Folkuniversitets logga
Hawaii – inte en delstat som alla andra
Karin Eriksson, Naturforum i Garpenberg AB
Vår mässa hålls i år för 25:e gången. Detta firar vi med en offentlig föreläsning i stadsbiblioteket. Karin Eriksson, välkänd geolog och föredragshållare från Naturcentrum Garpenberg, berättar om en resa till Hawaii i våras, där hon tillsammans med sina medresenärer hamnade mitt i ett pågående vulkanutbrott, som inte bara är ett fantastiskt skådespel utan även en farlig företeelse med många negativa konsekvenser.

Fritt inträde.

 

2008 10 04--05
Mineralmässa i Västerås
Mineralmässan har bytt lokal! Den äger rum i Friidrottshallen, Kungsängsgatan 8, Västerås.

Mässan i Friidrottshallen är öppen kl 10:00-17:00 på lördagen och 10:00-16:00 på söndagen. För allmäna uppgifter - klicka på knappen MINERALMÄSSA i början eller slutet av denna websida.

Friidrottshallen drivs av Västerås Friidrottsklubb. VFK-logga

 

2008 10 11
Exkursion till Lovisagruvan
Guider: gruvchef Jan Erik Björklund och Frej Sandström
I Lovisagruvan bryts en malm som innehåller främst blyglans och zinkblände. Malmen är ofta drusig och utgör då en lämplig miljö för bildning av intressanta sekundärmineral som gediget silver, cerussit, pyromorfit, hemimorfit m m.

Eftersom vi måste anpassa oss till driften i gruvan kan tidpunkten för exkursionen ändras med kort varsel. Kontrollera därför datum för exkursionen på vår hemsida eller när ni gör anmälan om deltagande till Maj Britt Porsander eller Birgitta Pettersson i början av vecka 41.

Mötesplats och tidpunkt: Det nedbrunna gamla skolhuset söder om genomfartsvägen i centrum av Stråssa, kl 10:00.
Sträcka från Västerås ToR: ca 250 km.

En gåva till gruvchefen hemimorfitkransar Sven-Olof Niklasson tar en paus Fullt utrustad för stenknackning

1 Jan Erik Björklund får en tavla av Frej Sandström.
Tavlan visar mineral från Lovisagruvan.
2 Tavlans motiv är två kransar av hemimorfit. Bildbredd 5 mm.
Foto och Samling: Torbjörn Lorin.
Klicka här för större bild, 107 kB.
3 Sven-Olof Niklasson packar sina fynd.
4 Rosmarie Haasum i färd med att dela en stuff.

2008 10 15
Månadsmöte

Anders Törnqvist, Dala Universitet
Anders kommer att berätta om bl a Badelundaåsen som sträcker sig från Dalarna ner till Sörmland.

Anders Törnqvist

Anders Törnqvist

 

2008 10 18
Exkursion till Norberg
Guide: Bengt Högrelius
I Norberg har vi varit många gånger. Dock finns det säkert mer att hitta. Vi besöker t ex Tallgruvan, Stripåsen, Kallmora Silvergruva och kanske ytterligare någon plats. Det man kan förvänta sig hitta är: fluoborit, szaibelyit, brucit, blyglans, granater m. fl. skarnmineral. Vi träffas vid Elsas Konditori och gör upp mera detaljerade planer.

Mötesplats och tidpunkt: Elsa Andessons konditori i Norberg, kl 10:00.
Sträcka från Västerås ToR: ca 170 km.

Intressant fynd?

Ett intressant fynd? Foto: Håkan Palm

2008 11 19
Månadsmöte
Stenslipning från Grunden
Peter Fels

Efter en kort inledning, som handlar om principerna för stenslipning, får alla prova på att slipa en egen sten (inga egna!). Det blir handarbete och närkontakt med materialen och med varandra!

Vi provade att slipa små bitar på våtslippapper. Eftersom slipningen skedde för hand, behövdes inte vatten för kylning. Med torr slipning gick det snabbare och lättare att se när det var dags att övergå till nästa finare slippapper. Peter hade förformat de små bitarna i stensåg. De bitar som visas i bild 2 är från vänster: kvartsbandad blodstensmalm, rodonit, granit och dolomit.

Kvartsbandad blodstensmalm är Västmanlands landskapssten. SGU presenterar Sveriges landskapsstenar på följande websida: http://www.sgu.se/sgu/sv/geologi/landskapsstenar.html .

Peter Fels Enkel sliputrustning Torrslipning Alternativ slipmaskin

1 Peter Fels
2 "Utrustning" för torrslipning, våtslippapper med stigande finhet: korn 180, 400, 800 och 1200.
3 Torrslipning på gång. Foto: Håkan Palm
4 Peter Fels demonstrerar hur en hushållsvisp kan göras om till slipmaskin. Foto: Håkan Palm

2008 12 10
Månadsmöte
Luciakaffe och mineralauktion
Nu firar vi Lucia och håller auktion på fina mineral! Hasse Tranefors är auktionsförrättare. Frej Sandström berättar om fynd, som han gjorde vid ett besök i Pargas kalkbrott i Finland i slutet av april 2008.

Öppet Hus : Utöver ovannämnda program är lokalen på Viksäng öppen från kl 18:30 för fri aktivitet varje måndagskväll i jämn vecka utom då det är månadsmöte samma vecka eller vid naturliga bortfall såsom sommaruppehåll, annandag påsk och liknande.


Sidan Uppdaterad 2014-09-18


Komplettering 2014-sept-18 med länklista till olika års program.

Andra års VAGS-program med kort referat:
Våren 2023, Hösten 2022, Våren 2022, Hösten 2021, Våren 2021, Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2024 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)